جهت ثبت در تاریخ بشریت
در هشتم ماه آگوست ۲۰۱۹ ایوانکا ترامپ در توئیتر نوشت: «برتری نژاد سفید پوست به نژاد های دیگر، همانند همه اشکال دیگر تروریسم، یک شر است و میبایست نابود شود.»

و رضا اصلان عضو هئیت مشاورین سازمان نایاک در پاسخ نوشت: «لعنت به تو ایوانکا. جدا. لعنت به تو و کل خانواده برتری طلب سفید تو»


پس از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ کدام از اعضای نایاک، فعالین فمینیست، فعالین چپ، ...


به این برخورد رضا اصلان با یک زن با یک مادر اعتراض نکردند. البته هدف از مطرح کردن این بحث به جهت حمایت از ایونکا ترامپ نیست. چرا که خانواده اش آنقدر ثروت و قدرت دارند که بتواند از حیثیت خود دفاع نمایند. 


اما موضوع با اهمیت این است که سازمان نایاک خود را به عنوان نماینده مردم ایران در مجامع سیاسی، حقوق بشری و فرهنگی در عرصه بین الملل معرفی میکند. طبعا فحاشی به یک زن و مادر

ته مانده حیثیت و آبروی مردم ایران را نزد جامعه بین الملل از بین میبرد آنهم از سوی کسی که سابقه آدم خواری مقابل دوربین شبکه پر مخاطب سی ان ان در کارنامه خود دارد!


سوابق رضا اصلان در یک نگاه:

🛑 نظریه پرداز وعضو هئیت مشاورین سازمان نایاک و از اصلاحطلبان نزدیک به سید محمد خاتمی

🛑 رضا اصلان مسلمانی است که از اسلام به مسیحیت و دوباره به اسلام گرویده‌است.🛑. اصلان در مصاحبه با کامبیز حسینی: خمینی بیشتر ناسیونالیست بوده است تا اسلام گرا!


🛑 سابقه آدمخواری مقابل دوربین شبکه سی ان ان در پرونده زندگی خود دارد. میلیون ها نفر از دیدن این صحنه منزجر شدند.


🛑 رضا اصلان خواهر زاده لیلا فروهر است.

🛑 بنا به گزارش واشنگتن پست اصلان ادعا می‌کند مدارک تحصیلی متعددی دارد اما صاحب آن‌ها نیست.


🛑 اعضای نایاک در سال ۲۰۱۵ حمایت خود را با توافق هسته ای تحت عنوان «کمپین صلح» اعلامکردند. رضا اصلان نظریه پرداز و عضو هئیت مشاوران نایاک رهبری این کمپین را به عهدهداشت! فیروز نادری، شهره آغداشلو، ماز جبرانی از امضا کنندگان نامه حمایت از کمپین بودند.
خبر‌های ویژه
Recent Posts