رفسنجانی: حضور مردم در انتخابات اسفند نظام را برای سال‌های بعد بیمه می کند


هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، روز یکشنبه‌ (۲۴ آبان - ۱۵ نوامبر) گفت : حضور مردم در انتخابات اسفند نظام را برای سال‌های بعد بیمه می کند

هاشمی رفسنجانی همچنین اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا شود. فائزه هاشمی دختر هاشمی رفسنجانی نیز می‌گوید: من، محسن و فاطمه در انتخابات مجلس کاندیدا خواهیم شد.

فائزه هاشمی در ادامه در خصوص مهدی هاشمی بیان داشت: ما همیشه گفته ایم باید فیلم دادگاه مهدی پخش شود. اتهاماتی که به مهدی زده اند همه اقتصادی بوده با توجه به اینکه تاکنون تمام دادگاهای اقتصادی علنی برگزار شده ، ما تقاضا کردیم که برای مهدی هم برگزار شود اما آنها تا به حال موافقتی نداشته اند.

خبر‌های ویژه