اسنادی جدید، همکاری رژیم اسد با داعش را بر ملا می‌کند