سازمان بهداشت جهانی: زابل آلوده‌ترین هوای جهان را دارد