واکنش بی‌ بی‌ سی‌ فارسی و نایاک به پیام نوروزی ترامپ