چطور دروغ گو را تشخیص دهیم؟


پاملا میر در ویدیوی تد تاک (با زیر نویس فارسی): هر روز ما بین ۱۰ تا ۲۰۰ دروغ می گوییم . خانم میر توضیح می دهد که چطور دروغ گو را بشناسیم. پاملا معتقد است راستگویی و صداقت ارزشی است که هنوز ارزش نگهداشتن را دارد ، متن فارسی سخنرانی پاملا و همچنین زیر نویس سخنرانی به زبان فارسی در سایت تد موجود است . این سخنرانی شامل مثال های ویدیویی از آدم های راستگو و دروغ گو و حرکات بدن و صورت آنهاست.

خبر‌های ویژه
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Also Featured In

    Like what you read? Donate now and help us provide fresh news and analysis for our readers   

© 2017 by "Sepidedam.com"  Email: info@sepidedam.com

Switzerland

  • Facebook App Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon