چطور دروغ گو را تشخیص دهیم؟


پاملا میر در ویدیوی تد تاک (با زیر نویس فارسی): هر روز ما بین ۱۰ تا ۲۰۰ دروغ می گوییم . خانم میر توضیح می دهد که چطور دروغ گو را بشناسیم. پاملا معتقد است راستگویی و صداقت ارزشی است که هنوز ارزش نگهداشتن را دارد ، متن فارسی سخنرانی پاملا و همچنین زیر نویس سخنرانی به زبان فارسی در سایت تد موجود است . این سخنرانی شامل مثال های ویدیویی از آدم های راستگو و دروغ گو و حرکات بدن و صورت آنهاست.

خبر‌های ویژه
Recent Posts