یک آدمی‌ که عقل نداشته باشه همچین حرفی‌ میزنه


حسن روحانی: "من که نگفتم در ۱۰۰ روز مشکلات رو حل می‌کنم، یک آدمی‌ که عقل نداشته باشه همچین حرفی‌ میزنه ... بالاترین خیانت دروغ به مردم است ... در کارزار‌های انتخاباتی دروغ به مردم نگوییم!"

ما استثنائا با یکی‌ از موضع گیری‌های اکبر گنجی موافق هستیم که می‌گوید در تمام کشور‌ها کسی‌ که نامزد ریاست جمهوری میشود تمامی‌ سوابق کاری و حتی شخصی‌ او را برجسته و افشا میکنند، تا مردم دقیقا بدونند به چه کسی‌ رای میدهند!

از آنجا که از اکبر گنجی، نوشابه امیری، آرش سيگارچى ... تا امید معماریان در تمامی‌ رسانه‌‌های زنجیره‌‌ای تمرکز خود را روی افشای لو لوی جدید گذشته اند و توضیح واضحات میدهند، از اینرو ما در سایت سپیده دم سالهاست تصمیم گرفتیم این خلا را پر کنیم و سوابق روحانی، خاتمی، رفسنجانی‌ را علی‌ رغم همه تهدیدات و اتهاماتی که به ما زدند به مردم نشان دهیم.

خبر‌های ویژه
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Also Featured In

    Like what you read? Donate now and help us provide fresh news and analysis for our readers   

© 2017 by "Sepidedam.com"  Email: info@sepidedam.com

Switzerland

  • Facebook App Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon