دکتر سمیعی: طفلک‌ها اینها باید فرهنگ دید خودشان را عوض کنند!