مسعود بهنود، کتاب سوزان هیتلر، فیلم سوزان خمینی

مسعود بهنود، کتاب سوزان هیتلر، فیلم سوزان خمینی

* آقای مسعود بهنود در وبلاگش نوشت:

«به مناسبت سالروز کتاب سوزان نازی ها هر سال مراسمی در برلین و شهرهای دیگر آلمان برپا ست. ایشان در برلین پوستری به دیوار دیده بود که دعوت در جشن و مراسم یادآوری خاطره کتاب سوزان می کرد. بر بالای پوستر شعری از یک شاعر آلمانی ثبت بود که گفته در همین جا که کتاب می سوزانند روزی آدم ها را خواهند سوخت. اینشان میفرماید: دست کم نازی ها نشان دادند که این تنها یک شعر نیست، واقعیت است »-جدا شده از یادداشتهای مسعود بهنود-

درابتدا جای سپاس بسیار دارد که ایرانیان تبعیدی یک تبعیدی صادراتی هم دارند که تاریخ شناس است وحوادث شرم آور دوران نازی ها را بیادمان می آورد تا مبادا از یا د ببریم که ۷۵ سال پیش دنیا چه ننگ برزگی راتحمل می کرد؟.

البته جمهوری اسلامی محبوب آقای بهنود روزمشخصی برای کتاب سوزی انتخاب نکرد، در جمهوری اسلامی سالهاست کتاب ها را خمیر می کنند. پس شعله ای برافروخته نمی شود تا حرارتش آقای بهنود را بسوزاند تا آن حد که وقتی دارداین چنین شعار های انسان گرایانه علیه نازی ها سر می دهد بیادش بیاید که در جمهوری اسلامی آقای خمینی شان از بد تولدش دشمن آزادی اندیشه و بیان بوداگر در دوران هیتلر کتاب سوزان سمبل ونماد استبداد وخفقان ودر بند کشیدن تفکر و اندیشه بود در جمهوری اسلامی همین نقش به عهده خمیر کنندگان کتاب های ظاله !واگذار شده است ، این شیوه ای مدرن است که حتا ممکن است تصویر مثبتی در ذهن بسازد چون برای پختن نان باید آرد را خمیر کرد...!

اما آقای بهنود علاوه بر اینکه ادیب ، تاریخ نگار! است خود یک پا آرتیست هم هست (برای اطلاع خوانندگان جوان اضافه کنم ایشان به منظور ریختن آب توبه بر سر خودش وهمفکرانش که در جستجوی یافتن راهی برای نفوذدر دل آخوندها بودندبازیگروفیلمنامه نویس فیلم خانه عنکبوت شد) پس چرا ذهنش خاطره های دردناکی که از جنایت ها ورفتارهای همین رژیم در زمینه سینما در سینه هر ایرانی حفظ شده را بیاد نمی آورد؟ اتفاقا طرح ها و پروژه های رژیم خمینی در امر سینما کپی برداری از شیوه رفتار نازی ها بوده وهست. اگر نازی ها بعد از کسب قدرت جشن کتاب سوزان راه انداختند ج. اسلامی قبل ار استقرارش سینما رکس آبادان را آتش زد و ۴۰۰ نفررا به هنگام تماشای فیلم به خاکستر تبدیل کرد. تا آنجا که من می دانم آقای خوش تیپ وتاریخ نگار ما یک کلمه در باره این جنایت که نشان میداد روزی مردم را در گورهای دسته جمعی قرار خواهند داد نگفت و ننوشت. بعدبه فرمان همین آخوندهای عزیز چماقداران حزب الهی سینما ها را در تهران وشهرستانها به آتش کشیدند .همین دوم خردادی های عزیزومترقی ومحبوب اپوزیسیون مگر جانفشانان وفرمانبران خمینی در سال ۵۷ نیستندکه در برنامه های تخریبی از جمله آتش زدن سینما ها هم سهیم بودندواسم این وحشی گریشان را هم گذاشتندواکنش منطقی امت به پا خواسته علیه فساد دوران طاغوت؟ آقای بهنود که حافظه تاریخیشیان برای حفظ جنایت های هیتلر خوب کار می کنند همچنان برای حفظ اعمال آخوند ها دچار اختلال است تا میرسیم به یک روز مشخص-آقای خلخالی ۳۰ سال تاریخ سینما ایران را با همه بد وخوب هایش حتا نگاتیو فیلمها را همراه با فیلمهای خارجی رااز انبار ها بیرون کشیدودر کامیون ریخت وبه بیابان بردو آتش زد.آیا خلخالی خودسرانه این رفتار را مرتکب شد ویا همچنان که خودش هم اعتراف کرد همه اعمالش با نظارت و تصمیم خمینی بود آیا حافظه آقای تاریخ نگار خوش تیپ ولوکس ما بیاد ندارد این رفتار ننگین در چه روزی اتفاق افتاد؟

بصیر نصیبی - سینمای آزاد

آیا میدانستید «مسعود بهنود» در «نشریه تهران مصور» در پیروی از صادق خلخالی و روح الله خمینی، خواهان اعدام شاه و بسیاری از هم میهنان ما بود؟

آیا میدانستید «مسعود بهنود» در «نشریه تهران مصور» در پیروی از صادق خلخالی و روح الله خمینی، خواهان اعدام شاه و بسیاری از هم میهنان ما بود؟

حال دست پرورده های مسعود بهنود تلاش میکنند دختران و زنان ایرانی را به دام «آزادی های یواشکی» که توسط وزارت اطلاعات طراحی شده بیاندازند!

خبر‌های ویژه