یک زن ایرانی‌ در رشت عمامه آخوند را به زمین پرت کرد

موج خشم و نا امیدی و فریاد مردم ایران بر ضد عاملان بدبختی‌هایشان در این ۴۰ سال حکومت آخوندهای «اصلاح طلب و اصولگرا» در ایران کارد را به استخوان ملت ایران رسانده است!!!

خبر‌های ویژه
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Also Featured In

    Like what you read? Donate now and help us provide fresh news and analysis for our readers   

© 2017 by "Sepidedam.com"  Email: info@sepidedam.com

Switzerland

  • Facebook App Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon