«اقلیت خائن» را رسوا کنیم!


مردم کرمانشاه در تاریخ ۱۳ بهمن: «یا مرگ یا آزادی»

یکی‌ از بزرگترین تحولات جامعه ایران که در زمستان ۱۳۹۶ به وقوع پیوست، تحول ساختار «اقلیت خائن و اکثریت نادان» است.

هرچند همیشه راه برای اطلاعرسانی و فراگیری بیشتر باز است، اما اکنون به نظر می‌رسد جامعه به سمت تقابل «اکثریت دانا با اقلیت خائن» پیش میرود که با هوشیاری، فداکاری و اتحاد میتوانیم این «اقلیت خائن» را رسوا کنیم!

زنده یاد رضا فاضلی سالها پیش گفته بود: خردتون به جایی می‌رسه که زیر بار زور نمیتونید برید دیگه جان ارزشی پیدا نمیکنه و میگویید درست زندگی‌ می‌کنم یا جونم رو میدم دیگران درست زندگی‌ کنند!

سید ابراهیم نبوی یار سابق لاجوردی: بقیه هیچی‌! به درک!

خودم ..

در کرمانشاه مردم و بچه‌ها دارن از سرما و مریضی میمیرن

بعد مغز متفکر اصلاح طلب ها چندمیلیارد پول را نگه داشته میگه میخوام مجتمع فرهنگی بزنم

اونوقت اون بدبختی که برای سیر کردن شکم خانوادش

مجبور به دزدی میشه را دستش رو قطع میکنن

با این باید چکار کرد؟

دست این رو قطع که نمیکنند هیچی‌، تازه در حکومتی که حتی مخالف‌های خودش رو مثل زنده یاد فریدون فرخزاد در آلمان ترور میکنه،

دست و بالش رو آزاد هم گذاشتند تا ژست اپوزسیونی بگیره!

#سارینا_ماتیار

#پول_رو_پس_بده

خبر‌های ویژه