طرح رفراندوم یک بازی فریبکارانه است

غالباً حکومت اسلامی و دستنشاندگانش دوای تلخی‌ را که قصد دارند به خورد مردم دهند برای تاثیر گذاری بیشتر، به صورت همزمان از رسانه‌‌های مختلف در داخل و خارج ( اصولگرا و اصلاح طلب از روزنامه کیهان، سایت کلمه تا دویچه وله، رادیو فردا و بی‌ بی‌ سی‌) منتشر میکنند تا با «همپوشانی موج‌ها» تاثیر مطلوب را در جهت منافع حکومت بگذارد.

حال سوال اینجاست علت همزمانی انتشار فراخوانِ رفراندوم توسط آن ۱۵ نفر که خود را در ظاهر مخالف حکومت معرفی‌ میکنند و سخنان حسن روحانی در ۲۲ بهمن چیست؟

یک فعال سیاسی به نام هژبر میر تیموری عملکرد رژیم و لابی‌ها را در این نوشتار کوتاه به خوبی‌ رصد کرده: طرح رفراندم ازجانب عده‌ای معلوم الحال استمرارطلب دراین روزها ترفند تازه واجرای یک پروژه ازقبل تعیین شده وموزیانه حکومتی است که باید آنرادرادامه ی دواتفاق (سخنرانی ۲۲ بهمن) دوفرد به ظاهر متخاصم درون حکومتی یعنی روحانی و قاسم سلیمانی دانست وارزیابی کرد. درمراسم ۲۲ بهمن اگرچه این دوفرد در سخنرانی‌شان علیه سیاست‌های همدیگرسخن راندند، اما درعمل بایک هدف وآن ترمیم گفتمان اصلاح طلبی (استمرار طلبی) که درقیام ملی ومردمی با شعار«اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» مردود و مخدوش شده بود انجام شده. قاسم سلیمانی درسخنرانی نمایشی خود باحمله به روحانی بعنوان جناح اصلاح طلب که خود را در مقام اپوزیسون قرارندهد، بخاطر اینکه اینگونه وانمود کند که مثلا روحانی بعنوان رهبراصلاح طلبی هنوزدر جبههٔ مردم و اپوزیسون قراردارد ودوم سخنرانی خود روحانی بودکه درپی آن با طرح رفراندم ومراجعه به اصل ۵۹ قانون اساسی * بود. ما پس ازاین دوسخنرانی وپروژه بازسازی اصلاح طلبی می بینیم که تعدادی ازچهرهای معلوم الحال استمرارطلب درقالب شخصیت‌های سیاسی وفرهنگی اقدام به صدوراعلامیه وطرح رفراندم آنهم درست پس ازسخنرانی روجانی با این ترفند تازه به قصد ترمیم چهره ی مردوداصلاح طلبی برمی آیند. رئیس‌جمهوری ایران درسخنان دیروزخود نیزبه مناسب سی ونهمین سالروزانقلاب ایران خواستاربرگزاری همه‌پرسی درایران برای خروج ازبن‌بست فعلی شد.اوگفت:«قانون اساسی، بن بست‌ها رابرداشته است وظرفیت بزرگی دارد واگر درموضوعی باهم بحث داریم، باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن بایدبه آرای مردم مراجعه کرد اگر جناح‌ها اختلافی دارند، صندوق آرا رابیاوریم وهرچه مردم گفتند عمل کنیم.» وقاسم سلیمانی درپاسخ اوبه ظاهری مثلا غضبناک خطاب به روحانی به اوهشدارمیدهدکه پزاپوزیسیون ندهند.این دواتفاق شاهدی برپروژه ی تازه نظام روبه سقوط گواه برجدی بودن و وحشت نظام ازخشم مردمی وقیام تمام عیارملی است.

--------------------------------------------------------------------------

* شیخ حسن روحانی در سخنرانی روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ گفت اگر جای بحثی دارد به اصل ۵۹ قانون اساسی درباره رفراندوم مراجعه کنیم.

همزمانی انتشار فراخوانِ رفراندوم توسط آن ۱۵ نفر و سخنان حسن روحانی در ۲۲ بهمن باعث شد برخی‌ به اشتباه تصور کنند که این پیشنهاد در باره «تغییر رژیم بوسیله رفراندوم» می باشد، در صورتی که اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: درمسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

نه حسن روحانی و نه هیچیک از پایوران رژیم اسلامی هیچگاه موجودیت جمهوری اسلامی را نه به رفراندم خواهند گذاشت و نه زیر سؤال خواهند برد. انتشار فراخوان این ۱۵ نفر صرفا جهت خرید فرصت برای رژیم و برگرداندن مردم به خانه ها است، تا حکومت دوباره با «نفس تازه با قدرت بیشتر به سرکوب و چپاول» ادامه دهد.

لطفا نام افرادی که این فراخوان را امضا کرده اند را خوب به خاطر بسپارید: نسرین ستوده، محمد نوری‌زاد، شیرین عبادی، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، پیام اخوان، محسن مخملباف، محمد ملکی، نرگس محمدی

حال واکنش کاربران فیسبوک را به این فراخوان بخوانید. اکثریت کاربران این فراخوان را ترفند جدید حکومت می‌دانند:

🔴عالی ترین نوع تغییر سیستم در ایران. بدون جنگ و خونریزی. هرچند که هرگز اتفاق نخواهد افتاد متاسفانه.

🔴 رفراندوم تنها راه حل و کم هزینه ترین راه برای رسیدن به آزادیه

🔴 رفراندم با این رژیم دو دوزه غیر ممکنه هیچ اعتمادی به این رژیم وجود نداره

🔴این پانزده چهره و چهرهای دگر همگی سوپاپ اطمینان جمهوری عصر حجری اسلامی هستند.

حال که نظام را در‌حال فروپاشی می بینند برای حفظ رژیم جنایتکار اسلامی می خواهند جمهوری سرتا فاسد اسلامی را یک بار دیگر بدون ولی فقیه به امت همیشه در صحنه غالب کنند. اصلاح طلبان حکومتی از قبیل ابدارچی نظام (محمد خاتمی)و ...... خطرناکتر از اصولگرایان خشک مغز هستند.

🔴 بعنوان یک فیلمساز ایشون (جعفر پناهی) حتی بلد نیست چهارتا میزانسن بده ... باندهای سیاسی اینو چهارتا بمانندش را بزرگ میکنند برای چنین مواقع و جریانات سیاسی

🔴اقای پناهی فکر کنم زیاد حالش خوب نیست...تو کشوری که رای ریاست جمهوری جابجا میشه انتظار داره از رفراندوم چی در بیاد......اقای پناهی برو فیلمتو بساز

🔴 دروود جعفر پناهی ، رفراندوم رفراندوم

🔴 هنرمندان ایران منافع خود را میخواهند با مردم نیستند.

🔴 لابد این حضرات هنرمند تصور کرده اند که همین الان حاکمان فاشیست اسلامی میآیند و میگویند، بله هنرمندان عزیز حق با شما بود. این چاههای نفتی و دیگر منابع طبیعی، این ثروتهایی که تا به الان چپاول کرده ایم و اینهم حکومت در اختیار شما. ما آخوندها هم میرویم و مینشینیم در حوزه های علمیه و برای خودمان فقه یاد میدیم و نون و پنیر میخوریم. واقعا حیرت انگیز نیست این چنین تصوراتی از سوی هنرمندان و سیاست چرخانان اصلاح طلب؟ شعور مردم را چه تصور کرده اند اینها؟ مسلما از این توهم پراکنیها رژیم نهایت استفاده را خواهد کرد تا مردم را دعوت به عدم اعتراض و چانه زنی و در نهایت سرکوب بکند.

🔴 این جناب هنرمند اصلاح طلب آنچنان از حکومت خواستار پذیرش اعتراضات مسالمت آمیز و همراه با سکوت میشود و یا طلب برگزاری رفراندم مینماید که گویی مردم با یک حکومت هار جانی، فاشیست، چپاولگر و شیاد طرف نیستند. گویی در طول این چهل سال حاکمیت این جنایتکاران داعشی هیچ اتفاقی در این کشور نیافتاده. گویی فقر و فلاکت و خفگان زندگی بالغ بر 80% مردم را سیاه نکرده؟ گویی تنها کافیست تا یک رفراندم بشود و تکلیف همه چیز روشن بشود. آیا توهم پراکنی بیشتر از این هم سراغ دارید؟ حرفهای مهمل جعفر پناهیها دقیقا همان حرفهایی است که حسن چاخان روحانی، خامنه شیاد و خاتمی عبا شکلاتی آبدارچی گفته و میگویند. مردم میگویند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی، حکومت مذهبی نمیخوایم نمیخوایم، خیابانها را اشغال کرده اند تا این جانیان پست چپاولگر را به گورستان تاریخ بسپارند انوقت این دار و دسته استمرار طلب قصد میانجی گری و به عقب راندن مردم را دارند. واقعا که شرم آوره. گویا همین الان خامنه ای و روحانی و تمامی چپاولگران و جانیان حاکم با شنیدن چنین پیامهایی تن به پذیرش آن میدهند و همه چیز به خیر و خوشی تمام میشود؟! این استمرار طلبان فقط قصد تحمیق شعور مردم را دارند و بس. وگرنه حکومتی ها از این نوع توهم پراکنی و خیابافیها خیلی هم استقبال میکنند و در راستای سرکوب اعتراضات از آنها سود میجویند

🔴کسانی که با حضور جمهوری اسلام رای به رفراندم می دهند همانهایی هستند که با انقلاب در ایران و ملغی شدن قردادهای ننگین جمهوری اسلامی با اروپا و روسیه مشکل دارند.همه میدانند که جمهوری اسلامی چه ترفندهایی برای بیرون آوردن خود , به نوعی دیگر, از صندوقهای رای گیری ,اعمال خواهد کرد.بعد از چهل سال کمی انسانی به ایران و ایرانی فکر کنید.

🔴این امضا کنندگان که , از اصلاح طلب ها و فسیل های اسلامی هستند , مردم هوشیار باشید , دارن سرتونو باز شیره میمالن .

🔴اینها همیشه بدنبال جمهوری اسلامی خوش‌خیم بوده‌اند و هستند!

🔴رفراندوم بايد يك حكومت انتقالي بر پا كنه كه نهاد مالي نظامي انتظامي امنيتي اقتصادي نداشته باشه و بدونه طرف زير نظر كشورهاي بي طرف و سازمان ملل باشه در غير اينصورت كلاه بردراي بيش نيست.

🔴راهپيمايي ميليوني رو نميبينند ١٥نفر رو ميبينند پس از كجا معلوم نتيجه رفراندوم رو بپذيرند اگر چشم بينا باشد همين راهپيمايي بزرگترين رفراندوم است.

🔴 اعتصاب فقط، رژیم اعتراظات رو به اغتشاشات میکشه و به نفع خودش تموم مکنه باید جوری بشه که نیروهای خودشون به ستوه بیاند

🔴 رفراندوم؟!جوك گفته ها!خوب ميان كاري كنن بيشتر به ضرر خودشون باشه؟!يعني نميدونن تمام ملت الان خواهان بيرون كردنشون هستن؟!

🔴جز يك مغز معيوب و خود فروخته كسي چنين تصوری را عملي نخواهد دانست. بايد عامل دشمن ايران باشی تا چنين انديشه ايی را بپذيری.

🔴 آن هم نظارت سازمان ملل! سازمان که سراپا فساد است!

🔴 مردم راه خود را پیدا کردن نمیخواد کسی یاداور بشه و تا رسیدن به خواسته هایشان از پا نمینشینند

🔴 هنرمندان جمهوری اسلامی جیره خوارانی بیش نیستند. میلیارد ها تومان به جیب میزنند چه کاری برای ملت کردند دریغ از یک مدرسه دریغ از یک کتابخانه اقای مهران مدیری با شش تا محافظ به منزلشان میروند وبقیه نیز همینطور . کجا هستند پیداست دارند نقش بازی میکنند .👺ملیجکان ودلقکان زمانه

🔴«حکومتی که کار و پیشه اش در طول ۴۰ سال سرکوب و اعدام بوده با حرکت و اعتراض مسالمت آمیز کنار نخواهد رفت ... شما هنرمندان لطف کنید سکوت کنید بهتر است...الان که قایق نظام سوراخ شده و رای دادن های شما هم کاری نکرد حرف از اعتراض مسالمت آمیز می زنید...» هم میهنان، این یک قیام سراسری و «انقلاب مردم ایران» بر علیه «حکومت دیکتاتوری مذهبی»‌ است و بر اساس مشاهدات دیگر «مسالمت آمیز» نیست! تجربه ما هم در طول سالیان دراز نشان داده هرگونه اعتراض مسالمت آمیز در مقابل حکومت آخوند ها، منجر به شکست خواهد بود!

🔴 بعد از چهل سال غارتگری و دزدی اموال مردم و تصاحب کل کشور و تاخت و تاز و آدمکشی و نابودی سرزمین ایران توسط سرداران و ملایان مفت‌خور، مردم ایران تازه خود را پیدا کرده‌اند و از هر روشی برای اعتراض و نواختن سیلی بر چهره اهریمنان فروگذار نیستند، آنگاه اینان بازی رفراندوم را توسط برخی چهره‌ها که در آب نمک خوابانده شده‌اند و شخص به اصطلاح رییس جمهور که در دغل‌کاری و دروغگویی، همتایی ندارد شروع شده به امید اینکه مردم چند صباحی آرام بگیرند و ملایان و اوباشان حیله‌گر باز هم بخورند و ببرند و به ریش مردم بخندند. رفراندوم زمانی معنی واقعی پیدا می‌کند که در ابتدا دست شبگیران و بسیج و سپاه از خزانه ملت کوتاه شود و هر جرم و جنایتی آحاد سپاه شیطانی متجاوز مرتکب شده‌اند رسیدکی شود و مسببین خون‌هایی که بر زمین ریخته شده به سزای اعمال خود برسند و سپس شرایط مناسب رفراندوم فراهم شود امروزه هیچ چشم‌اندازی حتی در دوردست ها برای تحقیق این امر به نظر نمی‌رسد. مردم ایران باید همچنان به اعتراضات خاموش و علنی و نافرمانی‌های مدنی ادامه دهند تا این رژیم ستم پیشه نتواند کمر خمیده در زیر بار اعتراضات را راست کند و دوباره با قدرت بیشتر به سرکوب و چپاول ادامه دهد. هرگونه رفراندوم سوری خرید فرصت برای تاریک اندیشان زشت کردار، مردود است.

🔴 هموطن بهوش باش رنگی نشوی ، رنگرزان حرفه ای وارد عمل شدند! اصلاح طلبان شیاد و فرصت طلب با انتشار بیانیه ای این بار با رنگ کردن دوران طلائی امام بنام (رفراندوم )در حال جا اندازی مجتبی خامنه ای و شرکا که اگر نگاهی به امضا کنندگان و کارنامه آنان در پای این بیانیه بیندازیدخواهید دید تعدادی خود مقصر اصلی در پشتیبانی از خمینی و لابیگری و شورش 57 و ویرانی کشور و کشته شدن هزاران ایرانی بدست همین رژیم هستند که هر زمان در تنگنا قرار میگیرد بیکباره میشوند دایه مهربانتر از مادر برای ملت ستمدیده ایران و سوپاپ اطمیان برای حفظ دوران طلائی خمینی گجستک با نامهای دهان پر کن (گذر مسالمت آمیز) از نظام جمهوری اسلامی به یک حکومت( سکولار )و یا ( اصلاح مسالمت آمیز امور) با نظارت سازمان ملل متحد که بدینگونه ملت را ساکت کرده و عمر دوباره ای به سران جوان و دست پرورده این حکومت به رایگان ببخشند، در حالیکه در تمام مدتی که جوانان و مردم بیدفاع ایران از دیماه که فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده و کشته ها دادند هیچیک از آنان در نا رضایتی مردم جز تبلیغ برای رفراندوم شرکت نکردند و در دخمه خود مشغول نظارت اوضاع بودند تا بوقت بحرانی سر از مهر و جا نماز خود بر داشته وبا انتشار بیانیه کذائی خشم ملت را مثلا فرو بنشانند ولی غافل از اینکه رفراندم آنان با اصلاح و گذر مسالمت آمیز ، با رفراندوم پس از سرنگونی رژیم منحوس جمهوری اسلامی که خواسته اکثریت ملت ایران است تفاوت بسیاری دارد هموطن بهوش باش که دوباره با رنگ و روغن زدن و جلا دادن اوضاع و فیگور روشنفکری بخود گرفتن جنبش شما را بنام خود مصادره بمطلوب نکنند. قیام همچنان ادامه دارد ، ما بر اندازیم ! هموطن همراه شو رسانه شمائید پاینده ایران

خبر‌های ویژه