برای ما هر چی که باعث بدبختی و فلاکت بیشتر میشه رو تجویز می کنند!


آیا میدانستید تا کنون ۱۲ رئیس جمهور آمریکا، پس از به قدرت رسیدن به دیدار ملکه انگلیس شتافتند و دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکاست که سنت شکنی کرده و با ملکه‌ بریتانیا دیدار نکرده است.

امروز در بی‌ بی‌ سی‌ فارسی گفته شد که هیچ یک از مقامات سیاسی به عروسی‌ پرنس هری دعوت نشدند، مبادا که مجبور شوند از دونالد ترامپ هم به عروسی‌ دعوت به عمل آورند!

حال سوال اینجاست که دونالد تترامپ حاضر به دیدن ملکه و حضور در چنین مراسم هایی نیست، و خانواده سلطنتی با علم به اینکه از رییس جمهور آمریکا جواب رد خواهند شنید هیچ مقام سیاسی را به مراسم عروسی ‌نوه ملکه بریتانیا دعوت نکردند یا بر عکس!

البته نکته جالب تر برای ما ایرانی‌‌ها این است که درصد قابل توجهی‌ از خط امامی ها، توده‌ای ها، اصلاح طلب‌ها که همگی‌ طرفدار مصدق هستند، چرا که بر این باور هستند که مصدق مقابل انگلیس ایستاد، این کشور را برای زندگی‌ انتخاب کردند و مضحکتر اینکه امروز در بی‌ بی‌ سی‌ فارسی هلهله شادی برای عروسی‌ شاهزاده هری راه انداختند و مجریان بی‌ بی‌ سی‌ آب از دهنشان راه افتاد!

یک بانوی ایرانی‌ به نام فروغ در کامنتی نوشته:

«به ما که میرسه چپگرایی و توده‌ای بازی و اسهال طلبی رو تبلیغ می کنند ولی برای خودشون سلطنت خوبه! برای ما هر چی که باعث بدبختی و فلاکت بیشتر میشه رو تجویز می کنند. »

در ادامه چند کامنت قابل توجه دیگر را میبینیم:

«پادشاهی فقط برای ایران دارای حکومتهای بیشتر از هفت هزارسال و پادشاهی با پیشینه بیشتر از ۲۵۰۰ سال خار داشت؟؟؟ »

«ظاهرا سلطنت فقط برای ما ایرانی ها بد بود نه؟ . ولی برای خودشون و سایر کشورهای مرفه اروپایی خوب بود! کینه و نفرت بی بی سی از خاندان پهلوی رو بزارید کنار ذوق مرگ شدن امروزشون برای ازدواج سلطنتی این دوتا تا بفهمید قضیه چیه. »

خبر‌های ویژه