جواد ظریف: مردم آمریکا از فساد، بی عدالتی و بی کفایتی دولتمردان‌شان خسته شده اند