محمد خاتمی: مطلوب‌ترین شیوه حکومت، اداره فدرالی است


محمد خاتمی، «مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی» را «اداره فدرالی» دانست و تأکید کرد که امکان اجرای آن در ایران کنونی وجود ندارد.

خاتمی روز شنبه ۲۱ ارديبهشت در دیدار با محسن هاشمی‌ رفسنجانی‌ و دیگر اعضای شورای شهر تهران گفت: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان [دوران ریاست جمهوری خاتمی] در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم، اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم.»

هفته گذشته مصطفی کواکبیان، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اظهار داشت: در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است.

در سالهای گذشته بی‌ بی‌ سی‌ تریبون خود را در اختیار بسیاری از گرو‌های تجزیه طلب قرار داده بود. دست اندرکاران شبکه من و تو نیز در هفته‌های اخیر علنا به بحث تجزیه ایران پرداختند. وو گفتند: «ایران به عنوان هویت واحد یک مفهوم خطرناک است»

در ادامه واکنش کاربران توییتر را به این خبر میبینیم:

- هنگامی که تیم صادراتی های محمد خاتمی را بعنوان «براندازان» شناختند و فضای رسانه ای پُر از وجود این ... ..سپس در وصف جمهوری فدارلیسم سرودند باید میدانستیم در کجای این پرتگاه ایستاده ایم. شعارهایمان ته کشید، و امروز این وضعیت ماست.

'- تقریبا میشد حدس زد بعد از حراج خزر، به برنامه های مشابه چنگ میزنند تا بمانند تاریخ ایران این حجم از میل به قدرت به هر قیمت را حتی در دوران #قجر ندیده

خبر‌های ویژه